Jaskyniarsky týždeň                           Slovenská speleologická spoločnosť
Jaskyniarsky týždeň je vrcholné podujatie Slovenskej speleologickej spoločnosti počas letnej sezóny. Každý rok sa koná v inej krasovej oblasti a pripravuje ho iná jaskyniarska skupina. Jaskyniarsky týždeň zvyknú navštíviť aj oficiálni hostia, predstavitelia miestnej samosprávy, štátnych orgánov ochrany prírody, spolupracujúcich odborných organizácií.
51. Jaskyniarsky týždeň Špania dolina - 28.7.-1.8.2010- Jaskyniarsky týždeň v prekrásnom prostredí v banskej obci Špania dolina. Streda príchod do dediny a pešo po veľmi strmej ceste do kopca a tábora. Ubytovanie v stanoch. Štvrtok krásny deň a exkurzia do Ponickej jaskyni. Nádherná riečkou vytvorená jaskyňa s krásnymi meandrami. Ďaľšia Jaskyňa s krásnou výzdobou. Lákadlo v jaskyni bolo fotenie Plcha, ktorý sa veľmi predvádzal pred fotákom. Večer v reštaurácii Klopačka ( kedysi klopačka zvolávala baníkov do práce), premietanie filmov o krase a jaskyniach. Zaujímavosťou Klopačky je banský orloj. Večer do tábora a s hustým lejakom až do rána.
dňoch 3.-7.8.2011 sa v Tisovci pri príležitosti 60. výročia organizovaného jaskyniarstva v Tisovci konal už 52. Jaskyniarsky týždeň. V stredu príchod do Tisovca a ubytovanie v tábore za internátom školy v stane. Štvrtok odchod do Muranskej Huty a exkurzia do jaskyne BOBAČKA.
54. jaskyniarsky týždeň, 14.-18.8. 2013, Blatnica                  viac foto.....
Aj tento rok sa Žilinský jaskyniarsky klub zúčastnil jaskyniarskeho týždňa s medzinárodnou účasťou, ktorý organizoval Speleo Turiec a Slovenská Speleologická Spoločnosť. Územie Turčianskej kotliny patrí k Alpsko-karpatsko-himalájskej sústave. Pričom práve s Alpami má naše územie veľa spoločného po geologickej stránke. Blatnická dolina je hlboko zarezaná vo vápencových a dolomitových horninách a je lemovaná krásnymi končiarmi hrebeňa od Haľamovej kopy po Ostrú. Hoci jej dno okrem dvoch úsekov je mierne, lúčnaté, boky vykazujú mimoriadne bohatú členitosť - vertikálnu aj horizontálnu. Bralnaté steny a veže sa dvíhajú niekde priamo nad dnom. Blatnický potok priberá početné bočné jarky, ktoré spadajú do doliny často v podobe vodopádov a závojov.
Copyright © 2009-2015 Žilinský jaskyniarsky klub  Všetky práva vyhradené © Original design by Cmucko&TP
Gaderská dolina od vyústenia do Turčianskej kotliny v obci Blatnica sa tiahne najprv smerom na juhovýchod, potom sa skrúca až na SV a pokračuje až k zrúcanine Blatnického hradu, oddeľujúc od pohoria masív Plešovice, rovnobežne s okrajom Turčianskej kotliny. Jej svahy sú bralnaté, čo vidieť najmä tam, kde chýba les. Dolina sa vyššie vetví na dve časti: Vlkanová je celá zarezaná vo vápencoch a dolomitoch, Dedošová len v svojej nižšej časti, vyššie už je vytvorená v menej odolných slieňovcoch, ktoré podmieňujú hladšie formy reliéfu. Z bočných dolín turisticky prístupný je krásny Konský dol (výstup na Tlstú a Ostrú) a krátka Vápenná, naproti tomu rezervácia Padva a krasová Vrátna nie sú značkované, a teda pre voľnú turistiku sú uzavreté
ŽILINSKÝ
JASKYNIARSKY KLUB
Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
ŽILINSKÝ
JASKYNIARSKY KLUB