Jaskyniarstvo, je verejnosti málo známe.  Dôvodov je viacero, jedným z nich je najmä fakt, že jaskyniarstvo je fyzicky náročné a ktorému podľahne iba veľmi málo ľudí. Jaskyniarstvo v sebe zahŕňa množstvo ďalších profesií, ako je napríklad mapovanie, lezenie, potápanie, či teoretické vedomosti z odborov geológie, či histórie. Medzi členmi jaskyniarskych skupín a klubov sa stretáme  s ľuďmi  rôznych profesii od robotníkov cez lekárov, až po vysokoškolských profesorov. Každému z nich prináša jaskyniarstvo čosi iného, nepoznaného

Žilinský  jaskyniarsky klub sa zaoberá ochranou prírody a ochranou prírodných kultúrnych pamiatok - jaskýň v lokalite Lúčanskej malej Fatre.
   Okolie mesta Žilina nie je krásne len majestátnymi horami, tichými dolinami, rozľahlými nížinami, množstvom rastlín a živočíchov, ale i podzemím - svetom tmy a ticha, podzemných bludísk, kaskádových jazierok, sifónov, kvapľov, kamenných kvetov a svojimi jaskyňami a priepasťami.          
Naša činnosť je zameraná na krasový  kaňon medzi vrchmi Polom a Hoblík, povyše obce Stráňavy. Pomedzi tieto vrchy preteká potok Hýrov, prameniaci pod Minčolom v horninách kryštalinika, teda vlastne granodioritoch so šošovkami pararúl. Tu potok vytvára normálnu , širokú dolinu. Po prechode cez nekrasové horniny sedimentárneho obalu, teda cez tmavé bridlice karbónu, zlepence a kremence spodného triasu a pestré bridlice verfénu , prichádza potok na dolomity ladinu neveľkej mocnosti a napokon na mohutný komplex Guttensteinských vápencov anisu. Tieto vápence budujú aj vrchy Polom a najmä Hoblík. Donedávna sa predpokladalo, že keď potok Hýrov tečie naprieč vrstvou vápencov a nie v smere ich najväčšieho rozšírenia, že tu nemôže vzniknúť systém rozsiahlejších jaskýň.
Našou činnosťou a našimi objavmi narušujeme pochybnosti,  že v tejto zaujímavej krasovej oblasti môže existovať rozsiahly jaskynný systém.

   A v neposlednom rade by som spomenul aj našu činnosť na Lietavskom hrade. Objekt hradnej cisterny so studňou sa nachádza na hlavnom nádvorí pod arkierom SZ steny Thurzovho paláca.
Hradná cisterna bola vysekaná v 15. storočí z obdobia Pavla Kinižiho. Neskôr koncom 16. a začiatkom 17. storočia bola na dne cisterny dodatočne vysekaná živá studňa z obdobia Juraja Thurzu. Koncom 19. storočia bola zasypaná. V súčasnej hĺbke sa začínajú objavovať vzácne gotické a renesančné ostenia. Hradná studňa ešte nevydala všetky svoje tajomstvá. Objavením vodného zdroja , by ZnZLH  nesmierne uľahčilo prácu  pri záchranných prácach na zrúcanine hradu, keďže na hrade sa nenachádza iný zdroj vody.

Ak máte záujem o jaskyniarstvo, kras, ochranu prírodných a kultúrnych pamiatok a neodradila by Vás ani drina s tým spojená, pridajte sa k nám! Je ešte veľa záhad, ktoré možno čakajú aj na Vás.                                                                                                       
                                                                                                                                              
Copyright © 2009-2015 Žilinský jaskyniarsky klub  Všetky práva vyhradené © Original design by Cmucko&TP
ŽILINSKÝ
JASKYNIARSKY KLUB
Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
ŽILINSKÝ
JASKYNIARSKY KLUB